Your shopping cart ×
You have no items in your shopping cart.
×
Vango Anantara III Air TC 450XL Cloud Grey
 

Vango Anantara III Air TC 450XL Cloud Grey

USD 2,104.95
USD 2,104.95

Duties and taxes may apply. More information


In stock
Order now and we will ship Monday

Product Description

 • The Vango Anantara III Air TC 450XL is a 4-person inflatable tent. The Anantara IV TC 450XL, 4-person inflatableAirBeam ® tent is released with the revolutionaryAirBeam ® S.I Pro technology, designed to make pitching even easier. With the new tinted Diamond Pro windows, this tent offers extra privacy and insulation and features Midnight Bedrooms, which keep out the morning light.

  The spacious dimensions are reinforced by SkyLight windows and the almost vertical walls of the Villa Construction style. Climate Pro windows provide additional airflow through the tent, a three-layer window construction made of mesh, curtain and PVC. The integrated front awning with Multi-Flex door transforms the space from an enclosed conservatory into an open veranda and with the many additional options, such as the zipper at Studios for expanding your space, it is definitely the ultimate family tent. 

  Adjustable straps for pegs.

 • AirSpeed® valve – valve to easily inflate AirBeams. Positioned at a convenient height and remains firmly attached to the pump.
 • AirZone Panel - For a refreshing air circulation in the living area
 • Sleeping area storage compartments - strategically placed to keep things like flashlights, glasses, etc., quickly at hand
 • Clear Access Sleeping areas - Effortless access to the sleeping area thanks to wider doors and no raised threshold
 • Covered entrance - provides protection when entering the tent and prevents rainwater from dripping into the living space.
 • Includes AirBeam double cylinder pump.
 • Double living space - extra space for longer holidays.
 • Double zipped door - for added flexibility, the top of the door can be zipped ajar for extra ventilation
 • Drop Down Doors - Get in and out effortlessly with these drop down doors. Also ideal for strollers and wheelchairs
 • Fire resistant finish. Complies with safety regulations (European standard: EN5912).
 • Fully sewn ground sheet
 • Complies with the European standard EN5912 (rain and wind).
 • Cable opening - Beautifully finished opening at the top of the tent to carry electrical cables to the awning at the front of the tent
 • King-sized sleeping areas - 70cm wide per person, more than enough of a comfortable night's sleep and still enough for a nightstand or to store things
 • Comes complete with lantern hanging points
 • Tent apron with handy storage pockets to keep your belongings in order.
 • Entrance is equipped with horn mesh for ventilation and to keep insects out
 • NEW 3 Lockable Inlets for Cables - Inlets for power cables with zipper, for multiple power cables for power supply throughout the tent
 • Multiple Hurdle Doors - For good air circulation in the tent and keeps insects out
 • Slanted AirBeams - provide even more space than standard curve Airbeams. In addition, protect against crosswinds.
 • Front awning built into the design of the tent provides extra covered living space
 • NEW Skylight Windows - Positioned at the top for maximum daylight and a beautiful view of the stars at night
 • SkyTrack II® - A flexible hanging system that allows you to easily hang items such as lamps, hanging cabinets or Vango Skyliners. The Skytrack system allows you to arrange your tent completely according to your wishes and needs
 • Extra strong pegs included - strong and durable, can be used on multiple types of surfaces.
 • NEW Super Zips on Exterior Tent Doors - Stronger, smoother and more durable zippers, ideal for the heavier tent canvas
 • Vango oversized AirBeams – some models and fabrics use larger diameter AirBeams. To benefit even more from the advantages of Airbeams.
 • Patented Vango TBS® - Tension Band system ensures that the tent stays stationary in strong winds. The straps support the poles in 3 places and prevent lateral movement. Do not tighten tighter than necessary, otherwise the sticks will warp. Can be stowed away in calm weather.
 • Vango AirZone - high and low ventilation panels together ensure a comfortable air flow in the tent. Air circulation is necessary to reduce condensation water.
 • Villa Construction - Straight walls ensure maximum standing height inside the tent
 • Waterproof PE ground sheet – robust material that can withstand a shock.
 • Tires with storm anchors - No more sleepless nights when the wind rushes around the tent, with this system your tent is firmly anchored
 • Partition wall with zipper – for more pricacy. Can be rolled up when not in use.
 • Zipped curtains – for more pricacy. Simple and quick to use. Can be opened at different heights. Attaches neatly to the tent. Can be rolled up in a bag.
 • Smart Pack Roll Bag - Full front of this roll bag can be folded open, so you can easily roll up the tent and fold it directly into the bag.
 • Midnight sleeping quarters - darkened sleeping quarters for a great night's sleep

This text is automatically translated

 • De Vango Anantara III Air TC 450XL is een 4 persoons oppomptent. De Anantara IV TC 450XL, 4-persoons opblaasbare AirBeam® tent wordt uitgebracht met de revolutionaire AirBeam® S.I Pro technologie, ontworpen om het opzetten nog makkelijker te maken. Met de nieuwe getinte Diamond Pro ramen biedt deze tent extra privacy en isolatie en is voorzien van Midnight Bedrooms, die het ochtendlicht buiten houden.

  De ruime afmetingen worden versterkt door SkyLight ramen en de bijna verticale wanden van de Villa Construction stijl. Climate Pro ramen zorgen voor extra luchtstroom door de tent, een drielaagse raamconstructie van gaas, gordijn en PVC. De geïntegreerde voorluifel met Multi-Flex deur verandert de ruimte van een afgesloten serre in een open veranda en met de vele extra opties, zoals de ritssluiting op Studios voor het uitbreiden van uw ruimte, is het zeker de ultieme familie tent. 

  Verstelbare banden voor haringen.

 • AirSpeed® valve – ventiel om AirBeams gemakkelijk op te pompen. Op handige hoogte gepositioneerd en blijft stevig vastzitten aan de pomp.
 • AirZone Panel - Voor een verfrissende luchtcircuatie in het leefgedeelte
 • Slaapvertrek opbergvakken - strategisch geplaatst om dingen als zaklamp, bril e.d. altijd snel bij de hand te hebben
 • Clear Access Slaapvertrekken - Moeiteloze toegang tot het slaapvertrek dankzij bredere deuren en geen opstaande drempel
 • Overkapte ingang - zorgt voor bescherming als je de tent ingaat en voorkomt dat regenwater de leefruimte binnendruppelt.
 • Inclusief AirBeam pomp met dubbele cilinder.
 • Dubbele leefruimte - extra ruimte voor langere vakanties.
 • Dubbel geritste deur - voor extra flexibiliteit, de bovenkant van de deur kan op een kier worden geritst voor extra ventilatie
 • Drop Down Deuren - Moeiteloos in- en uitstappen met deze drop down deuren. Ook ideaal voor kinderwagens en rolstoelen
 • Brandwerende afwerking. Voldoet aan de veiligheidsvoorschriften (Europese norm: EN5912).
 • Volledig genaaid grondzeil
 • Voldoet aan de Europese standaard EN5912 (regen en wind).
 • Kabelopening - Mooi afgewerkte opening bovenin de tent om elektrische kabels naar de luifel aan de voorkant van de tent te voeren
 • King-sized Slaapvertrekken - 70cm breed per persoon, meer dan genoeg van een comfortabele nachtrust en nog voldoende voor een nachtkastje of om spullen op te bergen
 • Wordt compleet geleverd met lantaarn opknoping punten
 • Tentschort met handige opbergvakken om je spullen op orde te houden.
 • Ingang is voorzien van horgaas voor ventilatie en om insecten buiten te houden
 • NIEUW 3 Afsluitbare Inlaten voor Kabels - Inlaten voor stroomkabels met ritssluiting, voor meerdere stroomkabels voor stroomvoorziening door de gehele tent
 • Meerdere Hordeuren - Voor een goede luchtcirculatie in de tent en houdt insecten buiten
 • Schuine AirBeams - zorgen voor nog meer ruimte dan Airbeams met standaard curve. Beschermen bovendien tegen zijwind.
 • Voorste luifel ingebouwd in het ontwerp van de tent biedt extra overdekte woonruimte
 • NIEUW Skylight Vensters - Gepositioneerd aan de bovenkant voor maximale lichtinval overdag en een prachtig uitzicht op de sterren in de nacht
 • SkyTrack II® - Een flexibel ophangsysteem waar u eenvoudig spullen aan kunt ophangen, zoals lampen, hangkasten of Vango Skyliners. Met het Skytrack systeem kunt u uw tent volledig naar uw wensen en behoeften indelen
 • Extra sterke haringen meegeleverd - sterk en duurzaam, kunnen gebruikt worden op meerdere typen ondergrond.
 • NIEUW Super Zips op de deuren van de buitentent - Sterker, soepeler en duurzamere ritssluitingen, ideaal voor het zwaardere tentdoek van de buitentent
 • Vango oversized AirBeams – sommige modellen en stoffen gebruiken AirBeams met een grotere diameter. Om nog meer van de voordelen van Airbeams te profiteren.
 • Gepatenteerd Vango TBS® - Tension Band systeem zorgt dat de tent blijft staan bij harde wind. De banden ondersteunen de stokken op 3 plaatsen en voorkomen zijwaartse beweging. Span niet strakker af dan nodig, omdat de stokken anders kromtrekken. Kan bij rustig weer worden opgeborgen.
 • Vango AirZone - hoge en lage ventilatiepanelen zorgen samen voor een comfortabele luchtstroom in de tent. Luchtcirculatie is noodzakelijk voor het reduceren van condenswater.
 • Villa Constructie - Rechte wanden zorgen voor een maximum aan stahoogte binnen in de tent
 • Waterdicht PE grondzeil – robuust materiaal dat tegen een stootje kan.
 • Singelbanden met stormankers - Geen slapeloze nachten meer als de wind om de tent raast, met dit systeem staat uw tent stevig verankerd
 • Scheidingswand met rits – voor meer pricacy. Kan worden opgerold als hij niet gebruikt wordt.
 • Gordijnen met rits – voor meer pricacy. Eenvoudig en snel in gebruik. Kunnen op verschillende hoogtes worden geopend. Netjes vast te maken aan de tent. Kunnen worden opgerold in een zakje.
 • Smart Pack Roltas - Volledige voorkant van deze roltas is open te klappen, zodat u de tent gemakkelijk kunt oprollen en direct in de tas kan vouwen.
 • Midnight slaapvertrekken - verduisterde slaapvertrekken voor een heerlijke nachtrust

This text is automatically translated
Continue reading

Vango says about the Anantara III Air TC 450XL

The Anantara IV Air TC 450XL, 4-man inflatable AirBeam® tent is the epitome of luxury camping. Celebrating the 10 year anniversary of Vango AirBeam®, the Anantara III features our new revolutionary AirBeam® S.I Pro Single Point Inflation System, designed to make pitching even easier. This prestigious Technical Cotton tent delivers premium features, components and layout, all carefully considered to ensure a truly luxurious camping experience. Featuring our new Tinted Diamond Pro windows, this tent offers additional privacy and insulation and benefits from our Midnight Bedrooms, keeping the morning light at bay. Spacious dimensions are enhanced by SkyLight Windows and the near vertical walls of the Villa Construction style. AirZone panels provide additional airflow throughout the tent, alongside the new Climate Pro Windows, a three-layer window construction of mesh, curtain and PVC, offering advanced climate control. The integrated front awning with Multi-Flex door transforms the space from an enclosed conservatory to an open fronted porch. The opulent Sentinel Elite TC Fabric repels water and contains ColourLok™ to protect from UV rays. With many additional options including the zip on Studios for extending your space, it is certainly the ultimate family tent.

Product specifications
Weight 52.4 kg
5023519225974 - Vango Anantara III Air TC 450XL